Meditasjonskurs

486279108.png

Pust. Se innover.

Meditasjon er sunt

Meditasjon har en biologisk effekt på kroppen, og ser ut til å kunne stimulere immunsystemet og deler av hjernen, mener amerikanske forskere. Enkelte undersøkelser tyder på at meditasjon midlertidig endrer kroppens og hjernens kjemiske produksjon, og at det kan ha positive helseeffekter.

Målet med meditasjon kan være å oppnå fysisk og mental velvære, utvidet bevissthet, åndelig innsikt, eller enhet med en selv. Mange som praktiserer meditasjon sier at de opplever bedre helse og større selvtillit. Andre opplevelser av meditasjon kan være avspenning (fysisk og psykisk), løsrivelse fra negativ tankevirksomhet, økt konsentrasjonsevne, større innsikt i en selv og andre, en tankemessig og følelsesmessig pause fra hverdagen.

Glød har flere kurs i løpet av året og kursene passer for alle.

Du trenger ikke å ha meditert før. Dette lærer du på kurset.

Kursene går over 7 uker.

Nye kurs legges ut på Glød sin facebookside.

Eller send melding til  

970 87 613

Meditasjon_2.jpg