top of page

Kinesiologi

Kinesiologi_3.jpg

Kinesiologi (bevegelseslære) er en metode som kombinerer moderne, vestlig fysiologi, anatomi og bevegelse med østlig teori om menneskers energisystem (meridianer) som leder livsenergien qi, som igjen er viktig for den totale helsen.

Kinesiologiens grunnleggende idé er at et svekket organ følges av svekkelse i en muskel. Ved å teste muskelstyrker i forskjellige situasjoner, undersøker en kinesiolog om det foreligger fysiske eller emosjonelle ubalanser eller blokkeringer i energisystemet.

Det er så terapeutens oppgave å bidra til å skape balanse; strukturelt, kjemisk og emosjonelt/psykisk. Kinesiologen behandler ikke sykdommer eller symptomer som sådan, men i følge utøverne, testes og balanseres livsenergien (qi) slik at man styrker personens selvhelbredelsesprosesser.

Prøv selv!


Noen av temaene man kan jobbe med:
Slutte med dårlige vaner (f.eks røykeslutt)
Muskelsmerter og idrettsskader
Lese- og skrivevansker
Konsentrasjonsproblemer
Indre stress og uro
Angst
Fobier og frykter
Søvnproblemer
Sengevæting  
Allergier og matintoleranse
Selvtillit og selvrespekt
Bedre selvinnsikten
Øke livsgleden
Med mer...

Coaching

Vi bruker Coaching by Heart som betyr at vi går dypt inn i underbevisstheten for å hjelpe sinnet med å gi slipp på gamle traumer, fobier og hendelser/følelser som har satt seg fast, og som kan føre til at du går i ring og ikke kommer videre.

Hvis du ønsker forandring i ditt liv, men ikke vet helt hvordan du skal få det til.

Hvis du sitter fast i negative følelser.

Hvis du har dårlige relasjoner.

Hvis du har store/hårete mål som ingen tror på, kan coaching hjelpe deg å nå dem.

Coaching kan gjøres ved oppmøte hos Glød eller pr telefon.

Kinesiologi_2.jpg

Ønsker du time for kinesiologi eller coaching?

Send en melding for timebestilling på 

97 08 76 13

Glod_1.jpg
bottom of page