Løs opp i
fysiske, mentale
og emosjonelle ubalanser i livet

Få mer energi

og reduser stress

i hverdagen

Kinesiologi_1.jpg
Yoga_1.jpg
Meditasjon_1.jpg

Kinesiologi (bevegelseslære) er en metode som kombinerer moderne, vestlig fysiologi, anatomi og bevegelse med østlig teori om menneskers energisystem (såkalte meridianer) som leder livsenergien qi, som igjen er viktig for den totale helsen.

I  hatha yoga lærer kroppen å bli sterkere, mer fleksibel og får bedre balanse. Vi jobber også mentalt og trener hodet til å bli mer fokusert og konsentrert, og vi lærer å avspenne både kropp og sinn. 

Mange som praktiserer meditasjon sier at de opplever bedre helse og større selvtillit. Målet med meditasjon kan være å oppnå fysisk og mental velvære, utvidet bevissthet, åndelig innsikt, eller enhet med en selv.

Glod_2.jpg
Glod_3.jpg